خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در یاسوج

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید مدل ۱۳۸۵
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۸
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۴
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۲۰۰۵ - ۱۳۸۴
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۲۰۰۵ - ۱۳۸۴
پراید
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
پراید
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۰
۴۱,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ ساعت پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۶
۳۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۹
۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید سفری، مدل ۱۳۸۷
۱۴۷,۹۰۸ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
پراید مدل ۱۳۸۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۰ ساعت پیش
پراید  مدل ۱۳۸۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۲۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۱ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۵,۸۵۳ کیلومتر توافقی
۱۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۲۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۶
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۶
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۸ در حد صفر
۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۸ در حد صفر
پراید 111 SX، مدل ۱۳۸۹
۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 111 SX، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۲,۲۲۲ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
بعدی