خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در یاسوج مدل ۱۳۸۷

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۵,۸۵۳ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۲۲,۲۲۲ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۷
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷تمیزبامیدان
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷تمیزبامیدان
پراید تاکسی زرد بدون رنگ مدل ۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۵۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۴۲۵,۳۵۵ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
بعدی