خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در یاسوج مدل ۱۳۸۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۵,۸۰۸ کیلومتر جهت معاوضه
۱۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
معاوضه کلید به کلید با پژو یا سمند مدل پایین
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
معاوضه کلید به کلید با پژو یا سمند مدل پایین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۲,۲۲۲ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۳۵۵,۴۲۲ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
بعدی