خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در یاسوج مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹ تمیز
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹ تمیز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صبا صندوق‌دار بنزینی، مدل ۲۰۱۰ - ۱۳۸۹
۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صبا صندوق‌دار بنزینی، مدل ۲۰۱۰ - ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید سقف ستون شاسی پلمب دوگانه
۵۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید سقف ستون شاسی پلمب دوگانه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
تاکسی پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
تاکسی پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹ ک
۲۲۲,۲۲۲ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹ ک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۲۰۱۰ - ۱۳۸۹
۳۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
پراید 131مدل 90
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
بعدی