خرید و فروش و قیمت خودرو پراید سفری در یاسوج

پراید سفری، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
پراید سفری، مدل بیمه کامل
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۱
۱۲۳,۴۵۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۶
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۷
۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۷
پراید سفری، مدل ۱۳۸۶
۳۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پرایدسفری مدل 82
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۷
۵۰۰ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۱
۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۸
۴۷۵,۹۶۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۵
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۷
۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۶
۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۹
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید سفری CNG، مدل ۱۳۸۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۸
۳۰,۴۲۹ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید سفری، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
۱۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۷
۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۸ دوگانه‌سوز کارخانه
۱۲۲,۲۲۲ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۸
۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۵فرمون هیدرولیک
۵ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بعدی