خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در یاسوج مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۲۳,۴۵۳ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
۱۴۵,۱۴۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید سفری، مدل ۱۳۸۹
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صبا صندوق‌دار بنزینی، مدل ۲۰۱۰ - ۱۳۸۹
۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صبا صندوق‌دار بنزینی، مدل ۲۰۱۰ - ۱۳۸۹
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹
پراید دوگانه شرکتی مدل ۱۳۸۹ تمیز و کم کار
۴۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 ساده، مدل ۲۰۱۰ - ۱۳۸۹
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 132 ساده، مدل ۲۰۱۰ - ۱۳۸۹
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید 111 SE، مدل ۱۳۸۹
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
تاکسی پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
تاکسی پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹ ک
۲۲۲,۲۲۲ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹ ک
پراید سفری، مدل ۱۳۸۹
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۲۰۱۰ - ۱۳۸۹
۳۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
پراید 131مدل 90
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
بعدی