خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در یاسوج مدل ۱۳۹۳

پراید 131 دوگانه‌ کارخانه ، مدل ۲۰۱۴ - ۱۳۹۳
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه‌ کارخانه ، مدل ۲۰۱۴ - ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۳
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۳
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۳
۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۲۰۱۴ - ۱۳۹۳
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۲۰۱۴ - ۱۳۹۳
پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۳ معاوضه با206
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۱,۱۱۱ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۳
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۳
پراید131دوگانه سوز کارخونه، مدل ۱۳۹۳
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید131دوگانه سوز کارخونه، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۳
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۳
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۳
پراید وانت مدل ۹۳ ماشین خانگی تمیز
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید وانت مدل ۹۳ ماشین خانگی  تمیز
بعدی