خرید و فروش و قیمت خودرو سمند LX در یاسوج مدل ۱۳۹۰

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۸ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۲۰۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX ساده کامل رنگ، مدل ۱۳۹۰
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند LX ساده کامل رنگ، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۲۰۱۱ - ۱۳۹۰
۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۲۰۱۱ - ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند EF7 پایه گاز سوز ۹۰
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند EF7 پایه گاز سوز ۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۳۶,۶۶۶ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند ای اف7
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند ای اف7
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۲۵۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند ای اف۷ دوگانه بدون رنگ
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند ای اف۷ دوگانه بدون رنگ
سمند LX مولتی پلکس، مدل ۱۳۹۰
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
بعدی