خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در یاسوج مدل ۱۳۹۰

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰ دوگانه دستی
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰ دوگانه دستی
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۹۰
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
سمند LX ساده کامل رنگ، مدل ۱۳۹۰
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX ساده کامل رنگ، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۲۰۱۱ - ۱۳۹۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۲۰۱۱ - ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند EF7 پایه گاز سوز ۹۰
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند EF7 پایه گاز سوز ۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۳۶,۶۶۶ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند ای اف7
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند ای اف7
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند ای اف۷ دوگانه بدون رنگ
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند ای اف۷ دوگانه بدون رنگ
سمند SE، مدل ۱۳۹۰
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند SE، مدل ۱۳۹۰
سمند LX مولتی پلکس، مدل ۱۳۹۰
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر جهت معاوضه
۴ هفته پیش
سمند SE، مدل ۱۳۹۰
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
سمند SE، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند SE، مدل ۱۳۹۰
۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
سمند SE، مدل ۱۳۹۰
بعدی