خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در یاسوج مدل ۱۳۹۶

سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۶ بدون رنگ
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۶ بدون رنگ
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۶
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۶
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۶
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۶
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۲۰۱۷ - ۱۳۹۶
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۲۰۱۷ - ۱۳۹۶
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
سمند X7 بنزینی، مدل۹۷
۱۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
سمند اف سون تک سوز۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند اف سون تک سوز۹۶
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۶
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۶
۹۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۶
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ هفته پیش
تاکسی سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ هفته پیش
بعدی