رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در یاسوج

اجاره خونه طبقه همکف
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
نیم ساعت پیش
اجاره آپارتمان
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
خانه 85 متری دو خواب، ابوذر4
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خانه 85 متری دو خواب، ابوذر4
اپارتمان ۱۳۰متر ارم ۱۴
ودیعه: ۶۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱ تومان
۲ ساعت پیش
اپارتمان ۱۳۰متر ارم ۱۴
اجاره آپارتمان سپاه جمعه بازار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
واحد ۱۹۰ متری باهنر ها
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
آپارتمان نوساز شهدا پنج
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰ تومان
۳ ساعت پیش
آپارتمان نوساز شهدا پنج
اپارتمان ابن سینا ترمینال ۷۰ متر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ ساعت پیش
اپارتمان ۲۲۰ متری گلستان
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
اپارتمان ۲۲۰ متری گلستان
آپارتمان ۴ واحدی یاسوج شهدا ۷
ودیعه: ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۲۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
آپارتمان ۴ واحدی یاسوج شهدا ۷
اپارتمان دو خوابه خیابان جمهوری
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
اپارتمان شهرک ولایت
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
اپارتمان شهرک ولایت
آپارتمان یک خواب مرکز شهر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
شهدا۷
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش
مسکن مهر شهرک ولایت
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
اپارتمان اجاره ای ابوذر
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش
اپارتمان اجاره ای ابوذر
آپارتمان همکف شهرک امام حسین
ودیعه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
آپارتمان همکف شهرک امام حسین
آپارتمان 110 متری سالم اباد ((کاشانی ))
ودیعه: ۸۵ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش
اجاره یک واحداپارتمان شرف اباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
اجاره یک واحداپارتمان شرف اباد
دو واحد آپارتمان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
اپارتمان ۳طبقه زیرتل
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
اپارتمان ۳طبقه زیرتل
آپارتمان ۹۵ متری امامت ۶
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵ تومان
۱۰ ساعت پیش
نوساز طبقه 2 دارای 3 خواب شهدا 5
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش
نوساز طبقه 2 دارای 3 خواب شهدا 5
اجاره آپارتمان هجرت مرکز شهر
ودیعه: ۱۱۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش
اجاره آپارتمان هجرت مرکز شهر
بعدی