رهن کامل خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در یاسوج

آپارتمان 80 متری فلکه ساعت.
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ ساعت پیش
آپارتمان 80 متری فلکه ساعت.
آپارتمان 125متر بلوار قرنی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش
آپارتمان 125متر بلوار قرنی
سوییت امامت جنب فنی وحرفه ای
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش
سوییت امامت جنب فنی وحرفه ای
آپارتمان مسکن مهر ساحلی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش
طبقه دو و سه ۱۵۰متری رهن خالی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۵ ساعت پیش
طبقه دو و سه ۱۵۰متری رهن خالی
نیازمندآپارتمان فول امکانات کلیداول
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۶ ساعت پیش
آپارتمان تک خواب،شیک و نقلی، شهرک بلکو.
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۲ ساعت پیش
آپارتمان دوخوابه ۹۵ متری معلم سوم تخلیه اخر مرداد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
آپارتمان دوخوابه  ۹۵ متری معلم سوم تخلیه اخر مرداد
۹۵متر طبقه اول امامت۴
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
۹۵متر طبقه اول امامت۴
اپارتمان 60 متری عدل 1
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
آپارتمان۱۱۰متری
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
آپارتمان ۱۵۵ متری ورودی پاسداران یا خیابان ارتش
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
متر انقلاب ها200
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
اجاره خانه ۱۴۰ رهن کامل
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
آپارتمان جاده سروک 140متر
ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
آپارتمان جاده سروک 140متر
اجاره واحد ۱۵۰متری اکبراباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
آپارتمان ۱۶۵متری بلهزار
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
آپارتمان طبقه اول و دوم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
آپارتمان طبقه اول و دوم
آپارتمان۱۴۶متر امیرکبیر۳
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
آپارتمان۱۴۶متر امیرکبیر۳
آپارتمان اجاره.طبقه ۳.سرابتاوه
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
آپارتمان اجاره.طبقه ۳.سرابتاوه
آپارتمان،۱۰۰ متری،سیمتری تلزالی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
آپارتمان،۱۰۰ متری،سیمتری تلزالی
زیرزمین اجاره ای/
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
اجاره اپارتمان سه خوابه رهن کامل
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
همکف ۱۷۰ متری بلوار استاندارد
ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
بعدی