رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، بیشتر از ۱۰۰ متر، در یاسوج

خانه اجاره طبقه بالا...
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش
خانه اجاره طبقه بالا...
رهن واجاره یک واحد ۱۲۰ متری دو خوابه در زیر تل
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
آپارتمان نوساز 120متری سرابتاوه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش
آپارتمان شهرک جهاد خیابان فرهنگ
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش
طبقه دوم.(طبقه ی بالای همکف).۱۳۰متر زیربنا
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
طبقه دوم.(طبقه ی بالای همکف).۱۳۰متر زیربنا
آپارتمان،۱۰۰ متری،سیمتری تلزالی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۹ ساعت پیش
آپارتمان،۱۰۰ متری،سیمتری تلزالی
آپارتمان سه خوابه انقلاب
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
آپارتمان سه خوابه انقلاب
آپارتمان۱۳۵مترمعلمها،مرکزشهر
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
آپارتمان۱۳۵مترمعلمها،مرکزشهر
اجاره سه خواب فول امکانات بلوار ارم
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک
اجاره سه خواب فول امکانات بلوار ارم
آپارتمان
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش
آپارتمان مرکز شهر
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
آپارتمان مرکز شهر
واحد ۱۴۰متری بالای ارم ۴
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۵۰,۰۰۰ تومان
فوری
خانه اجاری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
خانه اجاری
کلید اول سالم آباد فرعی ۱۴
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
آپاراتمان رهن اجاره بلوار اصلی بنسنجان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
آپاراتمان رهن اجاره بلوار اصلی بنسنجان
آپارتمان های سازمان همیاری شهرداری ، بلکو ۱۰۰ متر
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
آپارتمان منطقه ی یک ۱۸۰ متر مربع
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
آپارتمان  منطقه ی یک ۱۸۰ متر مربع
۱۴۰متر دوخوابه‌همکف‌باحیاط‌
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
آپارتمان 110متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
اپارتمان۱۰۰متری هجرت۳
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۷ ساعت پیش
اپارتمان۱۰۰متری هجرت۳
۱۵۰متر
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
خانهداجاره بلهزار خیابان انقلاب فرعی ۳
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۸ ساعت پیش
رهن طبقه ی اول کاشانی نهم ١٦٠ متر مربع
ودیعه: ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۸ ساعت پیش
رهن طبقه ی اول کاشانی  نهم ١٦٠ متر مربع
اجاره اپارتمان بلوار ارم
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
بعدی