رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، ۱۰۰ متری، در یاسوج

اجاره مسکونی شهرک امام علی فرعی ۱
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
اجاره مسکونی شهرک امام علی فرعی ۱
همکف، 110متری.ریحان یکم
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
صد متری دو خوابه چهار راه عالیوند امامت ۷
ودیعه: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
هواشناسی روی همکف
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
هواشناسی روی همکف
آپارتمان ۱۰۰متری
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
آپارتمان ۱۰۰متری
100 متری دو خوابه چهار راه عالیوند امامت 7
ودیعه: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
آپارتمان دو خواب
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
آپارتمان، زیرتل، خیابان دانشگاه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره آپارتمان سیسخت
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اجاره یک واحد مسکونی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اجاره یک واحد مسکونی
آپارتمان۱۱۰متری
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
اجاره خانه ۱۵با۱۵۰۰مقطوع
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اجاره خانه ۴۰با۶۰۰
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
آپارتمان 100متری مهریان
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
یاسوج-شاهد13
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
یاسوج-شاهد13
آپارتمان،۱۰۰ متری،سیمتری تلزالی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
آپارتمان،۱۰۰ متری،سیمتری تلزالی
واحد ۱۱۰ متری مرکز شهر
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک
واحد ۱۱۰ متری مرکز شهر
آپارتمان ۱۰۰متری ورودی آبشار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
۱۱۰متری خیابان معلم
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره واحد آپارتمان ۱۰۰متر زیتون قرنی
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
اجاره واحد آپارتمان ۱۰۰متر زیتون قرنی
مجتمع بهار. طبقه سوم .۱۰۰متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
رهن واجاره یک واحد ۱۲۰ متری دو خوابه در زیر تل
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان های سازمان همیاری شهرداری ، بلکو ۱۰۰ متر
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اپارتمان۱۰۰متری هجرت۳
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
اپارتمان۱۰۰متری هجرت۳
بعدی