رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، ۹۰ متری، در یاسوج

شهرک امام حسین مجتمع بهار
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
هواشناسی روی همکف
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
هواشناسی روی همکف
واحد آپارتمان.مهریان جاده اصلی .
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
آپارتمان 100متری مهریان
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
۱۰۰ متری چهار راه عالیوند امامت ۷
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
اپارتمان با امکانات به روز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اپارتمان با امکانات به روز
یاسوج-شاهد13
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
یاسوج-شاهد13
آپارتمان اجاره.طبقه ۳.سرابتاوه
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
آپارتمان اجاره.طبقه ۳.سرابتاوه
آپارتپان ۱۰۰ متری چهار راه عالیوند امامت ۷
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اپارتمان 90متری زیر تل گلزار 3
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آپارتمان،۱۰۰ متری،سیمتری تلزالی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
آپارتمان،۱۰۰ متری،سیمتری تلزالی
اجاره خونه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۳۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اجاره خونه
اپارتمان ۹۰ متری تقاطع عدل ومطهری
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
آپارتمان ۱۰۰متری ورودی آبشار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
یک طبقه آپارتمان 95متری واقع در سی متری معاد
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
یک طبقه آپارتمان 95متری واقع در سی متری معاد
اپارتمان
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
اپارتمان
اجاره واحد آپارتمان ۱۰۰متر زیتون قرنی
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
اجاره واحد آپارتمان ۱۰۰متر زیتون قرنی
مجتمع بهار. طبقه سوم .۱۰۰متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
آپاراتمان رهن اجاره بلوار اصلی بنسنجان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
آپاراتمان رهن اجاره بلوار اصلی بنسنجان
آپارتمان های سازمان همیاری شهرداری ، بلکو ۱۰۰ متر
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
اپارتمان۱۰۰متری هجرت۳
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
اپارتمان۱۰۰متری هجرت۳
2 واحد تک خواب امامت 1
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
2 واحد تک خواب امامت 1
اپارتمان ۱۰۰متر گلستان
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
آپارتمان همکف 90متر شهرک ولایت
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
بعدی