تجاری ۹۰ متری مستقل مرکز شهر
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
آپارتمان معلم دو
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
روبروی نظام مهندسی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ملک تجاری واسه اجاره میخوام
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
فروش یااجاره پروانه تخصصی املاک
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
امتیاز املاک با تجهیزات شرف آباد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
اجاره دفتر
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اجارا اپارتمان تجاری اداری نبش ابوذر۹
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان فلکه ساعت
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان با موقعیت اداری-تجاری.مرکز شهر.شهدای سه.
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان با موقعیت اداری-تجاری.مرکز شهر.شهدای سه.
مغازه،برند دفتر املاک ( بنگاه خوش نام ) راهنمایی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
مغازه،برند دفتر املاک ( بنگاه خوش نام ) راهنمایی
نبش سه راه بیمارستان..ساختمان آپادانا
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
نبش سه راه بیمارستان..ساختمان آپادانا