رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در یاسوج

در حال دریافت ...
رهن کامل خانه ویلایی در بلهزار پایین
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دقایقی پیش
یک باب منزل
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خونه نوساز سرآبتاوه مستقل
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
خونه نوساز سرآبتاوه مستقل
اجاره دوطبقه مستقل امامت بازیربنای بیش از ۴۰۰متر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش
خانه مستقل شهرک امام علی ۲۰۰ متر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ ساعت پیش
اجاره مسکونی ۱۰۰متری ویلایی نوساز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش
اجاره مسکونی ۱۰۰متری ویلایی نوساز
خانه ویلایی مستقل ابن سینا
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۳ ساعت پیش
مستقل سه خوابه دونبش زیر بنا .۲۰۵متر .شهرک بلکو
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
خانه یک خوابه همکف،شهرک امام علی
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
۲۵۰متر، شهدا۴
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲۲ ساعت پیش
رهن اجاره منزل شیک
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۲ ساعت پیش
رهن اجاره منزل شیک
خانه اجاره ای
ودیعه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
طبقه اول .۱۳۰متر .شرف آباد .دوخوابه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره خانه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
خانه فروش دربنسنجان
ودیعه: ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
خانه
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰ تومان
دیروز
خانه
باغ ثمری سیب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز
اجارہ خانہ
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خانه دوخوابه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اجاره یک خوابه همکف شهرک امام علی
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اجاره یک خوابه همکف شهرک امام علی
خانه اجازه ای
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اجاره منزل مسکونی طبقه بالا بلهزار
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
رهن و اجاره منزل
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
رهن و اجاره منزل
خانه اجاره ای هم کف
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
در حال دریافت ...
قبلیبعدی