حیوانات مزرعه در زابل روی دیوار

جوجه محلی
توافقی
دقایقی پیش
جوجه محلی
یک کره ماده
۷۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
یک کره ماده
بوقلمون
۲۵۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
بوقلمون
جفت بز مری چتی نسل سه قلوزا
توافقی
یک ربع پیش
جفت بز مری چتی نسل سه قلوزا
چند عدد گوسفند
۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
چند عدد گوسفند
خروس دورگ لاری
توافقی
یک ربع پیش
خروس دورگ لاری
دوتا کهره نر
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
دوتا کهره نر
مرغ کاکولی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
مرغ کاکولی
گاو ماده به همراه گوساله نر
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
گاو ماده به همراه گوساله نر
کهره چاق
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
کهره چاق
بوقلمون ماده
۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
بوقلمون ماده
مرغ محلی تخمی به همراه جوجه و دو عدد خروس
توافقی
نیم ساعت پیش
مرغ محلی تخمی به همراه جوجه و دو عدد خروس
جوجه محلی
۱۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
جوجه محلی
بچه شتر
توافقی
۱ ساعت پیش
بچه شتر
۱۴ تابره نروماده داشتی پلواربندی
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
۱۴ تابره نروماده داشتی پلواربندی
کره ماده لنگ سه قلو با یه بز
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کره ماده لنگ سه قلو با یه بز
تعدادی گوسفند فروشی
توافقی
۱ ساعت پیش
تعدادی گوسفند فروشی
جفت اردک بالغ
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جفت اردک بالغ
دوتابره ارک ماده لنگ جمل
توافقی
۱ ساعت پیش
دوتابره ارک ماده لنگ جمل
دو بره نرفروشی
توافقی
۱ ساعت پیش
دو بره نرفروشی
یک بزغاله ماده
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
یک بزغاله ماده
کابر چاق وچله
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
کابر چاق وچله
گاو
توافقی
۲ ساعت پیش
گاو
دوکهره نر وطنی چاق
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
دوکهره نر وطنی چاق
بعدی