خرید و فروش کامیون و انواع ماشین سنگین در زابل

در حال دریافت ...
خاور۶۰۸ جرثقیل
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
کاویان۱۱۹تن کمپرسی سوخت فعال
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
کاویان۱۱۹تن کمپرسی سوخت فعال
اذرخش سوخت شهری کدینگ
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
تراکتور رومانی
۳۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
تراکتور رومانی
تراکتوررومانی سوخت فعال
۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
تراکتوررومانی سوخت فعال
امیکو۶تن
۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
امیکو۶تن
فروش تراکتور
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش تراکتور
مینبوس مدل 65
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مینبوس مدل 65
کاماز کمپرسی تک سوخت فعال
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کاماز کمپرسی تک سوخت فعال
البرز
۳۳۵ تومان
پریروز
البرز
لاستیک خاور ۸.۲۵
۳۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
لاستیک خاور ۸.۲۵
فتون شش تن
۸۸ تومان
پریروز
فتون شش تن
بنز تک باری
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
بنز تک باری
کشنده البرز مدل 90 عروسک
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
کشنده البرز مدل 90 عروسک
زین اسبی تراکتور فرگوسن
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
زین اسبی تراکتور فرگوسن
امیکو ۶تن
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تراکتور ای تی ام
۱۱۱,۱۱۱ تومان
۳ روز پیش
تراکتور ای تی ام
زابل اتوبوس
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
زابل اتوبوس
دستگاه دروگرBCSایتالیایی
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دستگاه دروگرBCSایتالیایی
تراکتور475مدل98
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تراکتور475مدل98
بیل بهکو سنوپارس
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
بیل بهکو سنوپارس
مینی بوس بنز مدل ۶۱
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تریلی رومانی
توافقی
۴ روز پیش
تراکتور مدل ۹۸ خشک با بیل لودری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تراکتور مدل ۹۸ خشک با بیل لودری
در حال دریافت ...
بعدی