رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، بیشتر از ۱۰۰ متر، در زابل

آپارتمان ۱۰۰ متری بلوار شهید جهانتیغ
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
آپارتمان ۱۰۰ متری بلوار شهید جهانتیغ
منزل نوساز پنجره ها دوجداره بدون صدا
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
منزل نوساز  پنجره ها دوجداره بدون  صدا
آپارتمان ۱۳۰ متری طالقانی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
آپارتمان ۱۳۰ متری طالقانی
اپارتمان ۱۰۰ متر دو خواب طالقانی ۴۶
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اپارتمان ۱۰۰ متر دو خواب طالقانی ۴۶
طبقه دوم خیابان هیرمند شمالی ۵۹
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
طبقه دوم خیابان هیرمند شمالی ۵۹
محله ساکت
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان دوطبقه فلکه امام حسین (ع)
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تقاطع طالقانی و سعدی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تقاطع طالقانی و سعدی
آپارتمان،۱۲۰متر،هیرمندشمالی،بین هیرمند۳۹-۴۱
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان،۱۲۰متر،هیرمندشمالی،بین هیرمند۳۹-۴۱
اپارتمان اجاره همکف خیابان زال
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اپارتمان اجاره همکف خیابان زال
اپارتمان 160 متری دانشگاه 5
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اپارتمان 160 متری دانشگاه 5
منزل مسکونی در خیابان شهید ژیانی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
منزل مسکونی در خیابان شهید ژیانی
اپارتمان ۱۴۰متری در باهنر ۶
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره اپارتمان
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره اپارتمان
آپارتمان متراژ ۳۰۰
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان متراژ ۳۰۰
واحد حاشیه طالقانی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
واحد  حاشیه طالقانی
آپارتمان داخل میرحسینی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اپارتمان130متردانشجو4فول امکانات طبقه اول
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره آپارتمان خ هیرمند
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره آپارتمان خ هیرمند
آپارتمان خیابان هیرمند
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کارگر۲ سمت چپ اول کوچه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مسکن مهر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خ ب امام خمینی جنوبی جنب نقلیه شهرداری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
کارگر 19انتهای کوچه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کارگر 19انتهای   کوچه
قبلیبعدی