رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، ۹۰ متری، در زابل

طباطبایی ۲۴ ، ۹۰ متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
طباطبایی ۲۴ ، ۹۰ متر
آپارتمان ۹۰متری امام خمینی جنوبی مسکن مهر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
اجاره مسکن مهر،ط ۳،فازجدید
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
نبش کارگر ۵ ، ۹۰ متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
نبش کارگر ۵ ، ۹۰ متر
خانه شیک برای زن شوهر تازه ازدواجی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
خانه شیک برای زن شوهر تازه ازدواجی
خانه طالقانی 31
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
خانه طالقانی 31
اپارتمان،90متر،باهنر
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
اپارتمان،90متر،باهنر
اپارتمان ۹۰متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
اپارتمان ۹۰متر
آپارتمان ۹۰متری ولیعصر۱۲
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
آپارتمان ۹۰متری ولیعصر۱۲
اپارتمان ۹۰ متری خیابان امام خمینی ۷۴
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
چهارراه دکترا .(دسترسی به همجا )
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اپارتمان امام رضا ۱۲
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان اجاره بلوار باهنر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
اپارتمان دانشجو ۶
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان شهرک فرمانداری
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان شهرک فرمانداری
آپارتمان،90متر،جانبازان
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش
فلکه امام رضا
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان 95متری در بلوار ولیعصر (عجل) ۴
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش
آپارتمان 95متری در بلوار ولیعصر (عجل) ۴
آپارتمان هیرمند 76
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
هکف شهید رجایی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
آپارتمان طبقه دوم 100متر یک خوابه بزرگ مرکز شهر
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
آپارتمان طبقه دوم 100متر  یک خوابه بزرگ مرکز شهر
بعدی