آگهی مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی های مشابه در پایین آمده است.

ارائه خدمات باربری اسباب خانه با کارگر ماهر

۵ ساعت پیش

کارگر ماهر وکاربلد باربری اسباب منزل

۵ ساعت پیش
چت
کارگر ماهر وکاربلد  باربری اسباب منزل|حمل و نقل|شاهرود|دیوار

آماده ارائه خدمات به همشهریان عزیزدرزمینه اثاث کشی

۵ ساعت پیش
چت
آماده ارائه خدمات به همشهریان عزیزدرزمینه اثاث کشی|حمل و نقل|شاهرود|دیوار

اتو بار همت با ماشین وباربران حرفه ای

۶ ساعت پیش
چت
اتو بار همت با ماشین وباربران حرفه ای|حمل و نقل|شاهرود|دیوار

باربری تخصصی درزمینه اثاث کشی باکارکنان ورزیده

۶ ساعت پیش
چت
باربری تخصصی درزمینه اثاث کشی باکارکنان ورزیده|حمل و نقل|شاهرود|دیوار

نیرویی دوره دیده برای اثاث کشی همراه باایسوزو مسقف

۷ ساعت پیش
چت
نیرویی دوره دیده برای اثاث کشی همراه باایسوزو مسقف|حمل و نقل|شاهرود|دیوار

بارچین باکادرماهر برای بارگیری وتخلیه اثاث

۷ ساعت پیش
چت
بارچین  باکادرماهر برای بارگیری وتخلیه اثاث|حمل و نقل|شاهرود|دیوار

آبرسانی

۷ ساعت پیش
آبرسانی|حمل و نقل|شاهرود|دیوار

خدمات کلی وجزیی اسباب منزل با ماشین

۷ ساعت پیش
چت
خدمات کلی وجزیی اسباب منزل با ماشین|حمل و نقل|شاهرود|دیوار

کارکنان ورزیده مختص اثاث کشی همراه باماشین مسقف

۷ ساعت پیش
چت
کارکنان ورزیده مختص اثاث کشی همراه باماشین مسقف|حمل و نقل|شاهرود|دیوار

باربری تخصصی درزمینه اثاث کشی باکارکنان ورزیده

۷ ساعت پیش
چت
باربری تخصصی درزمینه اثاث کشی باکارکنان ورزیده|حمل و نقل|شاهرود|دیوار

اسباب کشی منزل با بردارن کالپوشی حرفه ای

۸ ساعت پیش
چت

باربری حمل و اسباب کشی منزل

۹ ساعت پیش
باربری حمل و اسباب کشی منزل|حمل و نقل|شاهرود|دیوار

نیرویی جوان وآموزش دیده جهت جابجایی هرگونه اثاثیه

۹ ساعت پیش
چت
نیرویی جوان وآموزش دیده جهت جابجایی هرگونه اثاثیه|حمل و نقل|شاهرود|دیوار

خدمات با کیفیت اسباب منزل با پرسنل قدیمی کار

۱۰ ساعت پیش
چت
خدمات با کیفیت اسباب منزل با پرسنل قدیمی کار|حمل و نقل|شاهرود|دیوار

حمل تخصصی اثاث خانه به صورت کامل با کادر حرفه ای

۱۰ ساعت پیش
چت
حمل تخصصی اثاث خانه به صورت کامل با کادر حرفه ای|حمل و نقل|شاهرود|دیوار

۰تا۱۰۰جابجائی اسباب و اثاثیه منزل و مبلمان با

۱۱ ساعت پیش
چت
۰تا۱۰۰جابجائی اسباب و اثاثیه منزل و مبلمان با|حمل و نقل|شاهرود|دیوار

انجام جابجایی های کلی و جزئی اثاثیه

۱۱ ساعت پیش
انجام جابجایی های کلی و جزئی اثاثیه|حمل و نقل|شاهرود|دیوار

اتو بار شریف با ماشین و باربران حرفه ای

۱۲ ساعت پیش
چت

ماشین های سرپوشیده و کارگر اثاثیه

۱۵ ساعت پیش
ماشین های سرپوشیده و کارگر اثاثیه|حمل و نقل|شاهرود|دیوار

حمل لوازم خانگی سنگین وظریف با کارگر ماهر

۱۵ ساعت پیش
حمل لوازم خانگی سنگین وظریف با کارگر ماهر|حمل و نقل|شاهرود|دیوار

حمل ونقل و جابجایی اثاثیه منزل

۱۸ ساعت پیش
چت
حمل ونقل و جابجایی اثاثیه منزل|حمل و نقل|شاهرود|دیوار

کارگروماشین اثاث کشی منازل

۱۸ ساعت پیش
چت

باربری شاهوارباکارگران وبارچین ماهرماشین های مسقف

۲۰ ساعت پیش
چت
باربری شاهوارباکارگران وبارچین ماهرماشین های مسقف|حمل و نقل|شاهرود|دیوار