وطن داغدار شد، تسلیت به ایران

کبوتر

لحظاتی پیش
چت
کبوتر|پرنده|شیراز_بلوار مدرس|دیوار

سهره عالی

دقایقی پیش
سهره عالی|پرنده|شیراز_بلوار عدالت|دیوار

خریدار دسته کفتری کازرون

دقایقی پیش
خریدار دسته کفتری کازرون|پرنده|شیراز_باهنر شمالی|دیوار

نرو مادی پلنگ

دقایقی پیش
چت
نرو مادی پلنگ|پرنده|شیراز_کازرون|دیوار

سهره قناری دهن قشنگ

دقایقی پیش
سهره قناری دهن قشنگ|پرنده|شیراز_بلوار مدرس|دیوار

مرغ عشق نردستی

دقایقی پیش
مرغ عشق نردستی|پرنده|شیراز_شهرک گلستان|دیوار

فروش پرنده

دقایقی پیش
فروش پرنده|پرنده|شیراز_ارتش|دیوار

کبوتر رنگی نروماده

دقایقی پیش
کبوتر رنگی نروماده|پرنده|شیراز_دلگشا|دیوار

جفت سرور دم سفید چاپی

یک ربع پیش
جفت سرور دم سفید چاپی|پرنده|شیراز_بلوار مدرس|دیوار

کبوتریاکفتر

یک ربع پیش
چت
کبوتریاکفتر|پرنده|شیراز_بلوار عدالت|دیوار

کفتر هوایی تیپ دار

یک ربع پیش
کفتر هوایی تیپ دار|پرنده|شیراز_فرگاز|دیوار

قناری مست طلایی هست

یک ربع پیش
چت
قناری مست طلایی هست|پرنده|شیراز_مرودشت|دیوار

مرغ مینا جوجه فوق لاده

یک ربع پیش
چت
مرغ مینا جوجه فوق لاده|پرنده|شیراز_پایگاه هوایی|دیوار

سهره سرسیاه دورگ

یک ربع پیش
سهره سرسیاه دورگ|پرنده|شیراز_بلوار مدرس|دیوار

طاووسی به شرط دست اولی

یک ربع پیش
طاووسی به شرط دست اولی|پرنده|شیراز_پایگاه هوایی|دیوار

دوتاسهره جهرمی 3ساله دورگ نقش حیدرآباد

یک ربع پیش
چت
دوتاسهره جهرمی 3ساله دورگ نقش حیدرآباد|پرنده|شیراز_پایگاه هوایی|دیوار

معاوضه قناری یکسر جیبرلاکی «مست،عتیقه» با سهره خوب

یک ربع پیش
چت
معاوضه قناری یکسر جیبرلاکی «مست،عتیقه» با سهره خوب|پرنده|شیراز_کوی زهرا|دیوار

قناری

نیم ساعت پیش
قناری|پرنده|شیراز_باهنر جنوبی|دیوار

فنج گلدین جفت

نیم ساعت پیش
فنج گلدین جفت|پرنده|شیراز_بلوار فضیلت|دیوار

سهره چهار گل خط استثنایی

نیم ساعت پیش
سهره چهار گل خط استثنایی|پرنده|شیراز_بلوار مدرس|دیوار

معاوضه مرغ عشق با قناری

نیم ساعت پیش
چت
معاوضه مرغ عشق با قناری|پرنده|شیراز_صدرا فاز یک|دیوار

خریدار یک جفت عروس

نیم ساعت پیش

سهره سرسیاه دهن زن گل بلند

نیم ساعت پیش
سهره سرسیاه دهن زن گل بلند|پرنده|شیراز_فسا|دیوار

سهره کرمونی دارابی دورگ زاغ

نیم ساعت پیش
چت
سهره کرمونی دارابی دورگ زاغ|پرنده|شیراز_سرداران|دیوار