سهره سرسیاه

دقایقی پیش
چت
سهره سرسیاه|پرنده|شیراز_مرودشت|دیوار

««فروش قناری جفت وتک»»

دقایقی پیش
««فروش قناری جفت وتک»»|پرنده|شیراز_ارتش|دیوار

7تا کفتر

دقایقی پیش
7تا کفتر|پرنده|شیراز_بنی هاشمی|دیوار

فروش پلاکی وارداتی

دقایقی پیش
فروش پلاکی وارداتی|پرنده|شیراز_امیرکبیر|دیوار

سینه سیاه عتیقه

دقایقی پیش
سینه سیاه عتیقه|پرنده|شیراز_صدرا فاز یک|دیوار

ابلغ همچی تموم

دقایقی پیش
ابلغ همچی تموم|پرنده|شیراز_مرودشت|دیوار

کبوتر،ماده سفید پلاکی

دقایقی پیش
کبوتر،ماده سفید پلاکی|پرنده|شیراز_بلوار رحمت|دیوار

کفتر. کبوتر . مسافتی .کیلومتری

دقایقی پیش
کفتر. کبوتر . مسافتی .کیلومتری|پرنده|شیراز_فسا|دیوار

الماسی وطاووسی

یک ربع پیش
الماسی وطاووسی|پرنده|شیراز_امیرکبیر|دیوار

کفتر

یک ربع پیش
چت
کفتر|پرنده|شیراز_ارتش|دیوار

معاوضه مرغ عشق با سیستم صوت ماشین

یک ربع پیش
معاوضه مرغ عشق با سیستم صوت ماشین|پرنده|شیراز_ادبیات|دیوار

کاسکو سرلاکی

نیم ساعت پیش
کاسکو سرلاکی|پرنده|شیراز_ارم|دیوار

دوتا کفتر

نیم ساعت پیش
دوتا کفتر|پرنده|شیراز_بلوار رحمت|دیوار

فروش کبوتر چپ زرد و یال سیاه و یال سرخ

نیم ساعت پیش
فروش کبوتر چپ زرد و یال سیاه و یال سرخ|پرنده|شیراز_کازرون|دیوار

پرستویی نر مس،مس

نیم ساعت پیش
چت
پرستویی نر مس،مس|پرنده|شیراز_شهرک گلستان|دیوار

قناری طلایی کشیده و بلند

نیم ساعت پیش
قناری طلایی کشیده و بلند|پرنده|شیراز_سراج|دیوار

قناری ماده لیمویی کاکلی

نیم ساعت پیش
قناری ماده لیمویی کاکلی|پرنده|شیراز_سفیر شمالی|دیوار

کفتر یا کبوتر سوسنی

نیم ساعت پیش
کفتر یا کبوتر سوسنی|پرنده|شیراز_میانرود|دیوار

هفتا کفتر پلاکی

نیم ساعت پیش
هفتا کفتر پلاکی|پرنده|شیراز_شهرک گلستان|دیوار

قناری های خوب با قیمت عالی

نیم ساعت پیش
قناری های خوب با قیمت عالی|پرنده|شیراز_بلوار مدرس|دیوار

ارشینگل (فرشته) کت الماسی کمیاب

نیم ساعت پیش

جفت طوق زرد

نیم ساعت پیش
جفت طوق زرد|پرنده|شیراز_کازرون|دیوار

سه تا کفتردم سفید

نیم ساعت پیش
چت
سه تا کفتردم سفید|پرنده|شیراز_تاچارا|دیوار

کلکلاتی

نیم ساعت پیش
کلکلاتی|پرنده|شیراز_بلوار رحمت|دیوار