فرش دست باف و کناره ماشینی

۲ ساعت پیش
چت
فرش دست باف و کناره ماشینی|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

جفت فرش شش متری نو

۲ ساعت پیش
جفت فرش شش متری نو|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش شش متری هریس اکبند

۲ ساعت پیش
فرش شش متری هریس اکبند|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

سه تخته فرش

۲ ساعت پیش
چت
سه تخته فرش|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فروشنده فرش خریدار فرش دستباف و ماشینی

۲ ساعت پیش
چت
فروشنده فرش خریدار فرش دستباف و ماشینی|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش کهنه و نو خریداریم

۲ ساعت پیش
 فرش کهنه و نو خریداریم|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

کناره عرض ۰/۸۰ ماهی تبریز

۲ ساعت پیش
چت
کناره عرض ۰/۸۰ ماهی تبریز|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش گلیمی

۲ ساعت پیش
فرش گلیمی|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش گلیم کویر یزد سایز ۱/۵*۱

۲ ساعت پیش
چت
فرش گلیم کویر یزد سایز ۱/۵*۱|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش ماشینی ۱۲متری باترکیب ابریشم

۲ ساعت پیش
فرش ماشینی ۱۲متری باترکیب ابریشم|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

دوجفت فرش۷۰۰شانه ۶متری

۲ ساعت پیش
دوجفت فرش۷۰۰شانه ۶متری|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش ۳*۲ نقره ای ،نسکافه ای فرش تهران

۲ ساعت پیش
چت
فرش ۳*۲ نقره ای ،نسکافه ای فرش تهران|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش دستباف ۹ متریhh

۲ ساعت پیش
فرش دستباف ۹ متریhh|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

تابلو فرش دستبافت طرح مکه و مدینه

۲ ساعت پیش
تابلو فرش دستبافت طرح مکه و مدینه|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش صندل 10جفت

۲ ساعت پیش
فرش صندل 10جفت|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

تابلو بوسه بر اهو

۳ ساعت پیش
چت
تابلو بوسه بر اهو|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

موکت نو وسالموطرح داروبزرگ ست

۳ ساعت پیش
موکت نو وسالموطرح داروبزرگ ست|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش 12 متری اطراف هریس نو

۳ ساعت پیش
فرش 12 متری اطراف هریس نو|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

تابلو فرش دست بافت پس از باران

۳ ساعت پیش
تابلو فرش دست بافت پس از باران|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

تابلو دستبافت

۳ ساعت پیش
تابلو دستبافت|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

کناره ترکیه

۳ ساعت پیش
کناره ترکیه|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

پشتی دستباف شیک

۳ ساعت پیش
پشتی دستباف شیک|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

دو عدد رو فرشی

۳ ساعت پیش
دو عدد رو فرشی|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش هریس 6متری

۳ ساعت پیش
فرش هریس 6متری|فرش و گلیم|تبریز|دیوار