مغازه در مشروطه

یک ربع پیش
چت

مغازه پرنده ،کشتی نوح اسکو

نیم ساعت پیش
مغازه پرنده ،کشتی نوح اسکو|مغازه و غرفه|تبریز|دیوار

معاوضه مغازه با سواری

۵ ساعت پیش
چت
معاوضه  مغازه با سواری|مغازه و غرفه|تبریز|دیوار

معاوضه مغازه باملک

۷ ساعت پیش
چت

مغازه فروشی در پاساژ آذربایجان«چهارراه ابوریحان»

۹ ساعت پیش
چت
مغازه فروشی در پاساژ آذربایجان«چهارراه ابوریحان»|مغازه و غرفه|تبریز|دیوار

مغازه در اسکو

۱۰ ساعت پیش
مغازه در اسکو|مغازه و غرفه|تبریز|دیوار

مغازه 42 متر

۱۰ ساعت پیش
مغازه 42 متر|مغازه و غرفه|تبریز|دیوار

مغازه دارای قفسه ویترین وکاغذ دیواری

۱۰ ساعت پیش
چت
مغازه دارای قفسه ویترین وکاغذ دیواری|مغازه و غرفه|تبریز|دیوار

فروش مغازه و کارگاه در آناخاتون

۱۱ ساعت پیش

مغازه در پاساژ مشروطه

۱۱ ساعت پیش

فروش مغازه تجاری بر جاده تهران

۱۲ ساعت پیش

یک قطه زمین خ ۲۴ متری با مجوز تجاری

۱۲ ساعت پیش
چت
یک قطه زمین خ ۲۴ متری با مجوز تجاری|مغازه و غرفه|تبریز|دیوار

مغازه فروشی 14 متر مربع پاساژ شهریار

۱۲ ساعت پیش
چت

فروش مغازه

۱۲ ساعت پیش
چت

فروش یک باب مغازه

۱۳ ساعت پیش

فروش مغازه ۱۰ متری بازار فردوسی شمالی

۱۳ ساعت پیش
چت
فروش مغازه ۱۰ متری بازار فردوسی شمالی|مغازه و غرفه|تبریز|دیوار

فروش مغازه 45متری با سند ملکیت

۱۴ ساعت پیش
چت
فروش مغازه 45متری با سند ملکیت|مغازه و غرفه|تبریز|دیوار

فروش مغازه

۱۴ ساعت پیش
چت
فروش مغازه|مغازه و غرفه|تبریز|دیوار

فروش معازه در عباسی

۱۴ ساعت پیش
فروش معازه در عباسی|مغازه و غرفه|تبریز|دیوار

مغازه دو کله در دو طبقه انشعابات جداگانه

۱۵ ساعت پیش
چت
مغازه دو کله در دو طبقه انشعابات جداگانه|مغازه و غرفه|تبریز|دیوار

فروش یا معاوضه حیاط و ۳باب مغازه

۱۵ ساعت پیش
چت
فروش یا معاوضه حیاط و ۳باب مغازه|مغازه و غرفه|تبریز|دیوار

برخیابان مغازه35متر درکمربندمیانی چهارراه بهشتی

۱۵ ساعت پیش
چت

مغازه ٩٦ متری

۱۵ ساعت پیش
مغازه  ٩٦ متری|مغازه و غرفه|تبریز|دیوار

زمین تجاری شهرک صیادشیرازی

۱۵ ساعت پیش
چت
زمین تجاری شهرک صیادشیرازی|مغازه و غرفه|تبریز|دیوار