وطن داغدار شد، تسلیت به ایران

فرش 12متری ماشینی

۲ ساعت پیش
فرش 12متری ماشینی|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش ۹ متری ماشینی

۳ ساعت پیش
فرش ۹ متری ماشینی|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

یک جفت شش متری

۴ ساعت پیش
یک جفت شش متری|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش دستباف نو

۵ ساعت پیش
فرش دستباف نو|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

تابلو فرق دستباف

۵ ساعت پیش
تابلو فرق دستباف|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

تابلو فرش کوچ عشایر

۵ ساعت پیش
تابلو فرش کوچ عشایر|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش کناره

۶ ساعت پیش
چت
فرش کناره|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش دستبافت

۶ ساعت پیش
چت
فرش دستبافت|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش ماشینی ۱۲ متری بسیار تمیز

۶ ساعت پیش
چت
فرش ماشینی ۱۲ متری بسیار تمیز|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

پشتی فرش

۶ ساعت پیش
پشتی فرش|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش6متری هریس 5عدد

۶ ساعت پیش
فرش6متری هریس 5عدد|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش ۶متری نقشه هریش

۶ ساعت پیش
فرش ۶متری نقشه هریش|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش یک متری

۶ ساعت پیش
فرش یک متری|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

تابلو فرش شاعر جدید

۷ ساعت پیش
تابلو فرش شاعر جدید|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش ترکیه

۷ ساعت پیش
فرش ترکیه|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

تابلو وان یکاد و مکه و مدینه

۷ ساعت پیش
تابلو وان یکاد و مکه و مدینه|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

تابلو دست بافت

۷ ساعت پیش
چت
تابلو دست بافت|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

تابلو فرش طرح دستباف 1200شانه

۷ ساعت پیش
تابلو فرش طرح دستباف 1200شانه|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

دو عدد فرش

۷ ساعت پیش
دو عدد فرش|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش دست بافت هریس تاجری

۷ ساعت پیش
فرش دست بافت هریس تاجری|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش ماشینی ۱۲ متری سالم وتمیز زیبا

۷ ساعت پیش
فرش ماشینی ۱۲ متری سالم وتمیز زیبا|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

تابلو فرش دو عدد

۸ ساعت پیش
تابلو فرش دو عدد|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

جفت 9متری ماهی رج 40

۸ ساعت پیش
چت
جفت 9متری ماهی رج 40|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش اولیا

۸ ساعت پیش
فرش اولیا|فرش و گلیم|تبریز|دیوار