فرش-و-گلیم

فرش دست بافت مهربان

نیم ساعت پیش
چت
فرش دست بافت مهربان|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش دستبافت ۹ متری

۴ ساعت پیش
چت
فرش دستبافت ۹ متری|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش دستباف صندلی ماشین،وانواع صندلی وپاردی

۴ ساعت پیش
فرش دستباف صندلی ماشین،وانواع صندلی وپاردی|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

روفرشی

۴ ساعت پیش
روفرشی|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش دستبافت تبریز.(مرند).نقشه طرح شیوا

۴ ساعت پیش
چت
فرش دستبافت تبریز.(مرند).نقشه طرح شیوا|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

یک جفت 9متری یک جفت 6 متری

۴ ساعت پیش
چت
یک جفت 9متری یک جفت 6 متری|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

جفت فرش شش متری

۵ ساعت پیش
چت
جفت فرش  شش متری|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش ماشینی ۱۲ متری

۵ ساعت پیش
چت
فرش ماشینی ۱۲ متری|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش ۶ متری

۶ ساعت پیش
چت
فرش ۶ متری|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

یک جفت فرش 6متر دست باف فروشی

۶ ساعت پیش
چت
یک جفت فرش 6متر دست باف فروشی|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش دستبافت

۶ ساعت پیش
چت
فرش دستبافت|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

ان یکاد طبیعی دست باف

۶ ساعت پیش
چت
ان یکاد طبیعی دست باف|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

پشتی 10جوفت

۶ ساعت پیش
چت
پشتی 10جوفت|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش وگلیم

۶ ساعت پیش
چت
فرش وگلیم|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فروش فرش هریس

۶ ساعت پیش
چت

فرش نیمه کاره و چله کشی فرش

۶ ساعت پیش
چت

جاجیم دست بافت پشم

۶ ساعت پیش
جاجیم دست بافت پشم|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش ماشینی ۹متری

۷ ساعت پیش
فرش ماشینی ۹متری|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

تابلو فرش دستباف به ابعاد ۶۰*۱

۷ ساعت پیش
چت
تابلو فرش دستباف به ابعاد ۶۰*۱|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

تابلو فرش دستباف

۷ ساعت پیش
چت
تابلو فرش دستباف|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش طرح سالاری

۷ ساعت پیش
چت
فرش طرح سالاری|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

پشتی نو

۷ ساعت پیش
چت
پشتی نو |فرش و گلیم|تبریز|دیوار

فرش ابریشمی دستبافگونه۶متری

۷ ساعت پیش
چت
فرش ابریشمی دستبافگونه۶متری|فرش و گلیم|تبریز|دیوار

یک جفت فرش مهربان کمی کار کرده ۶ متری

۷ ساعت پیش
چت
یک جفت فرش مهربان کمی کار کرده ۶ متری|فرش و گلیم|تبریز|دیوار