تهرانپارس غربی و اطراف

تابلوی فرش دستباف جمع خانوادگی

نیم ساعت پیش
چت
تابلوی فرش دستباف جمع خانوادگی|فرش و گلیم|تهران_تهرانپارس غربی|دیوار

یک جفت فرش ۶ متری دستباف بیجار ۵۰ رج

۲ ساعت پیش
یک جفت فرش ۶ متری دستباف بیجار ۵۰ رج|فرش و گلیم|تهران_تهرانپارس غربی|دیوار

جلو دری

۲ ساعت پیش
چت
جلو دری|فرش و گلیم|تهران_اوقاف|دیوار

سجاده مخمل و نو نو

۲ ساعت پیش
چت
سجاده مخمل و نو نو|فرش و گلیم|تهران_اوقاف|دیوار

فرش

۳ ساعت پیش
فرش|فرش و گلیم|تهران_تهرانپارس شرقی|دیوار

فرش ماشینی ۱۲ متری

۳ ساعت پیش
فرش ماشینی ۱۲ متری|فرش و گلیم|تهران_نارمک|دیوار

جفت

۴ ساعت پیش
چت
جفت|فرش و گلیم|تهران_نارمک|دیوار

فرش ماشینی کاشان

۴ ساعت پیش
چت
فرش ماشینی کاشان|فرش و گلیم|تهران_تهرانپارس شرقی|دیوار

فرش کناره

۵ ساعت پیش
چت
فرش کناره|فرش و گلیم|تهران_تهرانپارس غربی|دیوار

پادری

۵ ساعت پیش
چت
پادری|فرش و گلیم|تهران_تهرانپارس غربی|دیوار

پادری سالم

۵ ساعت پیش
پادری سالم|فرش و گلیم|تهران_نارمک|دیوار

فرش ۱۲ متری

۵ ساعت پیش
چت
فرش ۱۲ متری|فرش و گلیم|تهران_تهرانپارس غربی|دیوار

فرش 700 شانه با الیاف بایر المان

فوری
چت
فرش 700 شانه با الیاف بایر المان|فرش و گلیم|تهران_تهرانپارس شرقی|دیوار

ارکیده _مقاوم در برابر حرارت

۵ ساعت پیش
چت
ارکیده _مقاوم در برابر حرارت|فرش و گلیم|تهران_تهرانپارس شرقی|دیوار

تابلو فرش

۵ ساعت پیش
تابلو فرش|فرش و گلیم|تهران_تهرانپارس غربی|دیوار

فروش فرش دست بافت تبریز

۶ ساعت پیش
چت
فروش فرش دست بافت تبریز|فرش و گلیم|تهران_تهرانپارس شرقی|دیوار

تابلو فرش پیر مرد نقاش

۶ ساعت پیش
تابلو فرش پیر مرد نقاش|فرش و گلیم|تهران_نارمک|دیوار

فروش سه عددفرش ۱۲و۹و۶

۶ ساعت پیش
چت
فروش سه عددفرش ۱۲و۹و۶|فرش و گلیم|تهران_تهرانپارس شرقی|دیوار

دار قالی

۶ ساعت پیش
دار  قالی|فرش و گلیم|تهران_تهرانپارس غربی|دیوار

تابلو فرش

۶ ساعت پیش
تابلو فرش|فرش و گلیم|تهران_تهرانپارس غربی|دیوار

فرش دستباف طرح بته میر عشایری ساروق اراک

۶ ساعت پیش
فرش دستباف طرح بته میر عشایری   ساروق اراک|فرش و گلیم|تهران_تهرانپارس غربی|دیوار

خریدار فرش دستبافت تبریز

۶ ساعت پیش
چت
خریدار فرش دستبافت تبریز|فرش و گلیم|تهران_تهرانپارس غربی|دیوار

فرش ۹ متری ۵۰۰ شانه لاکی در حد نو

۶ ساعت پیش
چت

فرش ابریشم

۶ ساعت پیش
چت
فرش ابریشم|فرش و گلیم|تهران_تهرانپارس شرقی|دیوار