نیازمند خانومی جوان جهت خدمات منزل

۴ ساعت پیش
نیازمند خانومی جوان جهت خدمات منزل|سرایداری و نظافت|تهران_قصر|دیوار

خانم مجرد جوان جهت انجام امور منزل

۵ ساعت پیش
چت

پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند خانم شبانه روزی

۶ ساعت پیش

خانم برای امور منزل

۷ ساعت پیش
چت

نگهداری از سالمند

۷ ساعت پیش

پرستار شبانه روزی (خانم)

۸ ساعت پیش
چت

حراست خانم برج میلاد

۸ ساعت پیش

خانم جهت مراقبت و امور منزل(شبانه روزی)

فوری

به یک نفر خانم جهت نگهداری کودک شبانه روزی

۹ ساعت پیش
چت

پرستاری

۱۰ ساعت پیش
چت

خانمی جهت امور منزل به صورت شبانه روزی

۱۱ ساعت پیش

پرستاری از کودک وامور منزل

۱۱ ساعت پیش
چت

استخدام سرایدار

۱۱ ساعت پیش

استخدام نیروی کار شبانه روزی

۱۱ ساعت پیش

استخدام نیروی خدماتی

فوری

اسکان و امور منزل

۱۲ ساعت پیش

خانم مجرد جهت امور منزل

۱۲ ساعت پیش

خانمی جهت امور منزل

۱۲ ساعت پیش
چت

استخدام‌خانم‌

فوری
چت

خانمی جوان جهت امور منزل

۱۲ ساعت پیش

پیک موتوری با جای خواب

۱۳ ساعت پیش

خانم جهت امور منزل

فوری
چت

خدمتکار خانم ایام عید

۱۳ ساعت پیش
خدمتکار خانم ایام عید|سرایداری و نظافت|تهران_فدک|دیوار

خانوم جهت امور منزل نیازمندیم

۱۵ ساعت پیش