مینی بوس ۷۱

۹ ساعت پیش
چت
مینی بوس ۷۱|سنگین|ارومیه|دیوار

تراکتور کمرکن باغی ٩٥٠

۱۰ ساعت پیش
چت
تراکتور کمرکن باغی ٩٥٠|سنگین|ارومیه|دیوار

دانگ فنگ البرز۸۹بسیار سالم

۱۰ ساعت پیش
چت
دانگ فنگ البرز۸۹بسیار سالم|سنگین|ارومیه|دیوار

چادر ترانزیت کامیون

۱۰ ساعت پیش
چت
چادر ترانزیت کامیون |سنگین|ارومیه|دیوار

مینی بوس اویکو

۱۱ ساعت پیش
چت

تراکتور رومانی

۱۲ ساعت پیش
چت
تراکتور رومانی|سنگین|ارومیه|دیوار

اویکو A80

۱۳ ساعت پیش
چت
اویکو A80|سنگین|ارومیه|دیوار

لاستیک 1220 نخی

۱۳ ساعت پیش
چت
لاستیک 1220 نخی|سنگین|ارومیه|دیوار

تریلی کمپرسی اچ درحد صفر

۱۳ ساعت پیش
تریلی کمپرسی اچ درحد صفر|سنگین|ارومیه|دیوار

یه تراکتورخوب وتمیزوکاری475تک مدل92

۱۴ ساعت پیش
چت

کشنده رنو 440 Dxi

۱۴ ساعت پیش
چت
کشنده رنو 440 Dxi|سنگین|ارومیه|دیوار

جرثقیل ۹۱۱ بسیار تمیز و بدون اشکال فنی

۱۵ ساعت پیش
چت
جرثقیل ۹۱۱ بسیار تمیز و بدون اشکال فنی|سنگین|ارومیه|دیوار

کامیون بادسان 8تن

۱۵ ساعت پیش
چت
کامیون بادسان 8تن|سنگین|ارومیه|دیوار

کامیون وایت مدل ۱۹۷۵

فوری
چت
کامیون وایت مدل ۱۹۷۵|سنگین|ارومیه|دیوار

بنز تک کمپرسی ۸۴

۱۷ ساعت پیش
بنز تک کمپرسی  ۸۴|سنگین|ارومیه|دیوار

خاور ۸۰۰ شرکت نفتی

۱۷ ساعت پیش
چت
خاور ۸۰۰ شرکت نفتی|سنگین|ارومیه|دیوار

بنز ۱۹۲۴

۱۷ ساعت پیش
چت
بنز  ۱۹۲۴|سنگین|ارومیه|دیوار

تراکتور 240 جفت صادراتی

۱۸ ساعت پیش
چت
تراکتور 240 جفت صادراتی|سنگین|ارومیه|دیوار

بیل بکهو مدل ۸۷

۱۹ ساعت پیش
چت
بیل بکهو مدل ۸۷|سنگین|ارومیه|دیوار

چادر سه محور دستگاه ب پ دیسکی

۱۹ ساعت پیش
چت
چادر سه محور دستگاه ب پ دیسکی|سنگین|ارومیه|دیوار

البرز تک باری مدل ۹۰

۲۰ ساعت پیش
چت
البرز تک باری مدل ۹۰|سنگین|ارومیه|دیوار

کشنده ماک با کفئ

۲۲ ساعت پیش
چت
کشنده ماک با کفئ|سنگین|ارومیه|دیوار

خاور ۸۰۸ مدل ۷۸

دیروز
چت
خاور ۸۰۸ مدل ۷۸|سنگین|ارومیه|دیوار

امیکو تک کمپرسی

دیروز
چت
امیکو تک کمپرسی|سنگین|ارومیه|دیوار