آگهی مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی های مشابه در پایین آمده است.

خریداره سهره مست مست واهلی

۱ ساعت پیش

مرغ عشق مولد

۱ ساعت پیش
مرغ عشق مولد| پرنده| ارومیه| دیوار

فروش کبوتر قهوه گویوق

۲ ساعت پیش
فروش کبوتر قهوه گویوق| پرنده| ارومیه| دیوار

شاه طوطی مولد

۱۰ ساعت پیش
شاه طوطی مولد| پرنده| ارومیه| دیوار

عروس مولد

۱۰ ساعت پیش
عروس مولد| پرنده| ارومیه| دیوار

کانال پرنده گان حتما بخون...

۱۱ ساعت پیش
کانال پرنده گان حتما بخون...| پرنده| ارومیه| دیوار

برای این کبوترا ماده میخاستم جفتی مثل خودشون میخام

۱۲ ساعت پیش
برای این کبوترا ماده میخاستم جفتی مثل خودشون میخام| پرنده| ارومیه| دیوار

ماده قناری پرتغالی اماده اماده (تظمینی)

۱۲ ساعت پیش
ماده قناری پرتغالی اماده اماده (تظمینی)| پرنده| ارومیه| دیوار

سهره نر شیرازی بخون

۱۲ ساعت پیش
سهره نر شیرازی بخون| پرنده| ارومیه| دیوار

معاوضه باند کامپیوتر با پرنده

۱۳ ساعت پیش
معاوضه باند کامپیوتر با پرنده| پرنده| ارومیه| دیوار

کبوتر

۱۴ ساعت پیش
کبوتر| پرنده| ارومیه| دیوار

سسلی بیر قولی ساری قاشقالی نر

۱۴ ساعت پیش
سسلی بیر قولی ساری قاشقالی نر| پرنده| ارومیه| دیوار

کبوتر سسلى

۱۵ ساعت پیش
کبوتر سسلى| پرنده| ارومیه| دیوار

فروش یک جفت مرغ عشق

۱۵ ساعت پیش
فروش یک جفت مرغ عشق| پرنده| ارومیه| دیوار

کبوتر

۱۶ ساعت پیش
کبوتر| پرنده| ارومیه| دیوار

مرغ عشق جفت مولد تک رنگ

۱۶ ساعت پیش
مرغ عشق جفت مولد تک رنگ| پرنده| ارومیه| دیوار

معاوضه مرغ عشق با فنچ

۱۷ ساعت پیش
معاوضه مرغ عشق با فنچ| پرنده| ارومیه| دیوار

مرغ عشق ماده

۱۷ ساعت پیش
مرغ عشق ماده| پرنده| ارومیه| دیوار

عروس هلندی

۱۸ ساعت پیش
عروس هلندی| پرنده| ارومیه| دیوار

قناری نر پرتفالی پابلند

۱۸ ساعت پیش
قناری نر پرتفالی پابلند| پرنده| ارومیه| دیوار

تعویض قناری

۱۸ ساعت پیش
تعویض قناری| پرنده| ارومیه| دیوار

کبوتر زرد کشیده نوک ریز چش سفید حتما بخونید.

۱۸ ساعت پیش
کبوتر زرد کشیده نوک ریز چش سفید حتما بخونید.| پرنده| ارومیه| دیوار

فروش قناری

۱۹ ساعت پیش
فروش قناری| پرنده| ارومیه| دیوار

یک جف چشم سفید

۲۲ ساعت پیش
یک جف چشم سفید| پرنده| ارومیه| دیوار