اجرای کامل بتن ریزی دستی هرجایی که باشه|پیشه و مهارت|کرج، شهر جدید اندیشه|دیوار
  • اجرای کامل بتن ریزی دستی هرجایی که باشه|پیشه و مهارت|کرج، شهر جدید اندیشه|دیوار
  • اجرای کامل بتن ریزی دستی هرجایی که باشه|پیشه و مهارت|کرج، شهر جدید اندیشه|دیوار
  • اجرای کامل بتن ریزی دستی هرجایی که باشه|پیشه و مهارت|کرج، شهر جدید اندیشه|دیوار
  • اجرای کامل بتن ریزی دستی هرجایی که باشه|پیشه و مهارت|کرج، شهر جدید اندیشه|دیوار
  • اجرای کامل بتن ریزی دستی هرجایی که باشه|پیشه و مهارت|کرج، شهر جدید اندیشه|دیوار

اجرای کامل بتن ریزی دستی هرجایی که باشه

۶ روز پیش
تلفن
دسته‌بندی
پیشه و مهارت
محلکرج، شهر جدید اندیشه
اجرای کامل بتن ریزی از فندا سیون تا خرپشته کف محوطه سوله پارکینگ.جایگاه سوخت گیری و غیره باتایید مهندس ناظر. وباتیم کار بلد شماره تماس 09124356302انصاری