به کارگرماهر جهت کارساختمانی نیازمندیم
۱۸ ساعت پیش در مشهد، طرق | صنعتی و فنی و مهندسی

  نوع همکاریتوافقی
  نیاز به سابقهحداقل ۴ سال

  شیوهٔ پرداخت

  روزانه


  ساعات کاری

  شیفت صبح و عصر


  بیمه

  ندارد


  وضعیت سربازی

  اتمام یا معافیت


  توضیحات

  کارگرماهر جهت کار ساختمانی نیازمندیم حقوق روزی ۲۵۰ فقط وفقط کارگرلازم داریم کاربنایی هست دیوارچینی وکف سازی کارگرمیخوایم کناردست استا باشه خوردخوراک باخودتونه تعطیل فقط جمعه اگرحجم کادزیادباشه جمعه کارمیکنیم جاخواب داریم و مدارک شناسایی لازمه سرویس بهداشتی حمام داریم پرداخت ۱۰روزه محل کارتپه سلام تماس درچت فقط وفقط کارگرلازم داریم دوستانی که بناهستند پیام ندن چون بناداریم تشکرمیکنم ازتون

  یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف آگهی، پاک خواهد شد.

  ثبت تخلف و مشکل آگهی