جوجه عروس هلندی لوتینو(چشم شرابی)|پرنده|بوشهر|دیوار
  • جوجه عروس هلندی لوتینو(چشم شرابی)|پرنده|بوشهر|دیوار
  • جوجه عروس هلندی لوتینو(چشم شرابی)|پرنده|بوشهر|دیوار
  • جوجه عروس هلندی لوتینو(چشم شرابی)|پرنده|بوشهر|دیوار

جوجه عروس هلندی لوتینو(چشم شرابی)

۳ هفته پیش
تلفن
دسته‌بندی
پرنده
محلبوشهر
نوع آگهی
فروشی
قیمت
۳۰۰٫۰۰۰ تومان
جوجه یک ماهه سالم سالم هنوز کامل دون خور نشده چشم شرابی پروبال ها همه کامل سرش هم داره پر درمیاره که تو عکث مشخصه تخفیف جضعی پای معامله برازجان هستم
آگهی‌های بیشتر برای