جوشکارسیار

۴ هفته پیش
تلفن
دسته‌بندی
پیشه و مهارت
محلبروجرد
کلیه کارهای جوشکاری واهنگری ساخت درب وپنجره تعمیرات راویزکاری شاسی کشی جوشکاری ورق گالوانیزه ساخت پمپ باددرلیترهای مختلف وهرکارفنی دیگه که فکرشوکنی پذیرفته میشود(درضمن کارهای حسینیه ومسجدرایگان انجام میشودچه کم چه زیادهرکس سراغ داشت حتمابگه) باتشکرازعوامل دیوارومردم فهیم بروجرد.
آگهی‌های بیشتر برای