جوشکار ماهر الومنیوم چدن برنج انواع فلزات
۱ روز پیش در تهران، مخصوص | صنعتی و فنی و مهندسی

  نوع همکاریتمام وقت
  نیاز به سابقهحداقل ۵ سال

  موقعیت شغلی


  شیوهٔ پرداخت

  ماهانه


  ساعات کاری

  شیفت صبح و عصر


  بیمه

  ندارد


  توضیحات

  جوشکاری با سرپیک هوا گاز بلد باشه بتونه جواب مشتری رو بده

  یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف آگهی، پاک خواهد شد.

  ثبت تخلف و مشکل آگهی