دوقواره زمین به متراژ۳۵۰و۱۲۰متر مسکونی وتجاری|زمین و کلنگی|گرگان|دیوار
  • دوقواره زمین به متراژ۳۵۰و۱۲۰متر مسکونی وتجاری|زمین و کلنگی|گرگان|دیوار
  • دوقواره زمین به متراژ۳۵۰و۱۲۰متر مسکونی وتجاری|زمین و کلنگی|گرگان|دیوار
  • دوقواره زمین به متراژ۳۵۰و۱۲۰متر مسکونی وتجاری|زمین و کلنگی|گرگان|دیوار
  • دوقواره زمین به متراژ۳۵۰و۱۲۰متر مسکونی وتجاری|زمین و کلنگی|گرگان|دیوار
  • دوقواره زمین به متراژ۳۵۰و۱۲۰متر مسکونی وتجاری|زمین و کلنگی|گرگان|دیوار

دوقواره زمین به متراژ۳۵۰و۱۲۰متر مسکونی وتجاری

۴ هفته پیش
تلفن
دسته‌بندی
زمین و کلنگی
محلگرگان
نوع آگهی
فروشی
آگهی‌دهنده
شخصی
متراژ
۴۷۰
قیمت کل
۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
کد ملی صاحب آگهی
تأیید شده
دوقواره زمین.یکی به متراژ۳۵۰متر ودومی ۱۲۰ متر قیمت اولی متری ۳۰۰۰۰۰۰میلیون.دومیمتری۱۷۰۰۰۰۰تومان
آگهی‌های بیشتر برای