سه پایه دوربین مدلFT-1005پراکتیکای آلمان|دوربین عکاسی و فیلم‌برداری|تهران، حکیمیه|دیوار
  • سه پایه دوربین مدلFT-1005پراکتیکای آلمان|دوربین عکاسی و فیلم‌برداری|تهران، حکیمیه|دیوار
  • سه پایه دوربین مدلFT-1005پراکتیکای آلمان|دوربین عکاسی و فیلم‌برداری|تهران، حکیمیه|دیوار
  • سه پایه دوربین مدلFT-1005پراکتیکای آلمان|دوربین عکاسی و فیلم‌برداری|تهران، حکیمیه|دیوار
  • سه پایه دوربین مدلFT-1005پراکتیکای آلمان|دوربین عکاسی و فیلم‌برداری|تهران، حکیمیه|دیوار
  • سه پایه دوربین مدلFT-1005پراکتیکای آلمان|دوربین عکاسی و فیلم‌برداری|تهران، حکیمیه|دیوار
  • سه پایه دوربین مدلFT-1005پراکتیکای آلمان|دوربین عکاسی و فیلم‌برداری|تهران، حکیمیه|دیوار
  • سه پایه دوربین مدلFT-1005پراکتیکای آلمان|دوربین عکاسی و فیلم‌برداری|تهران، حکیمیه|دیوار
  • سه پایه دوربین مدلFT-1005پراکتیکای آلمان|دوربین عکاسی و فیلم‌برداری|تهران، حکیمیه|دیوار
  • سه پایه دوربین مدلFT-1005پراکتیکای آلمان|دوربین عکاسی و فیلم‌برداری|تهران، حکیمیه|دیوار

سه پایه دوربین مدلFT-1005پراکتیکای آلمان

۳ هفته پیش
تلفن
دسته‌بندی
دوربین عکاسی و فیلم‌برداری
محلتهران، حکیمیه
نوع آگهی
فروشی
قیمت
۲۰۰٫۰۰۰ تومان
ارتفاع دوربین درحالت اوّل۵۶سانتیمتردرحالت دوم۸۷سانتیمتردرحالت سوم۱۱۷سانتیمترودرحالت چهارم(بالوله کمکی وسط۱۴۷سانتیمتر) جنس ازآلومینیوم وزن۱۶۶۵گرم حداقل بازشوپایه ها۴۲ سانتیمترحداکثربازشوپایه ها۸۵سانتیمتر،دارای لاستیک درابتدای پایه هابرای جلوگیری ازلغزش،هرپایه دارای۳حالت بازشومیباشدوهرپایه وهرحالتدارای قفل گیره ای جهت بازوبسته شدن میباشد، دارای مایع حبابی ترازدرقسمت پایه هاومحل نصب دوربین،دارای دسته برای حمل ودسته اهرمی دوربین واهرم بالابرنده میله کمکی وسط برای ارتفاع بیشتر دارای حلقه آویزکیس دوربین (ازسه پایه فقط۴-۳باراستفاده شده است ودرحدنواست.) قیمت فروش:۲۰۰،۰۰۰هزارتومان شماره تماس:۰۹۱۲۸۱۶۳۶۲۲