شمال غرب شهرک اندیشه زیرسیل بند،

۴ هفته پیش
تلفن
دسته‌بندی
زمین و کلنگی
محلسبزوار
نوع آگهی
فروشی
آگهی‌دهنده
شخصی
متراژ
۳۰۲
قیمت کل
توافقی
کد ملی صاحب آگهی
تأیید شده
زمین فروشی به متراژ۳۰۲مترششدانگ شمال غرب شهرک اندیشه !!" نرسیده به دادگستری
آگهی‌های بیشتر برای