چینى گل سرخ|وسایل آشپزی و غذاخوری|تهران، چیتگر|دیوار
  • چینى گل سرخ|وسایل آشپزی و غذاخوری|تهران، چیتگر|دیوار
  • چینى گل سرخ|وسایل آشپزی و غذاخوری|تهران، چیتگر|دیوار
  • چینى گل سرخ|وسایل آشپزی و غذاخوری|تهران، چیتگر|دیوار
  • چینى گل سرخ|وسایل آشپزی و غذاخوری|تهران، چیتگر|دیوار

چینى گل سرخ

۳ هفته پیش
تلفن
دسته‌بندی
وسایل آشپزی و غذاخوری
محلتهران، چیتگر
نوع آگهی
فروشی
قیمت
۶۰٫۰۰۰ تومان
پلوخورى و خورش خورى یاماتسو ژاپن سالم و بدون لب پرى دستى ٦٠ هزار تومان