فریزر ایستاده تک درب و فریزر خوابیده|فروشگاه و مغازه|دزفول|دیوار
  • فریزر ایستاده تک درب و فریزر خوابیده|فروشگاه و مغازه|دزفول|دیوار
  • فریزر ایستاده تک درب و فریزر خوابیده|فروشگاه و مغازه|دزفول|دیوار
  • فریزر ایستاده تک درب و فریزر خوابیده|فروشگاه و مغازه|دزفول|دیوار
  • فریزر ایستاده تک درب و فریزر خوابیده|فروشگاه و مغازه|دزفول|دیوار
  • فریزر ایستاده تک درب و فریزر خوابیده|فروشگاه و مغازه|دزفول|دیوار
  • فریزر ایستاده تک درب و فریزر خوابیده|فروشگاه و مغازه|دزفول|دیوار
  • فریزر ایستاده تک درب و فریزر خوابیده|فروشگاه و مغازه|دزفول|دیوار

فریزر ایستاده تک درب و فریزر خوابیده

هفتهٔ پیش
تلفن
دسته‌بندی
فروشگاه و مغازه
محلدزفول
نوع آگهی
فروشی
قیمت
توافقی
تعداد ۶ فریزر تک درب در حد ۹۰ درصد تمیز وسالم و یک فریزر خوابیده بستنی بصورت یکجا و تکی بفروش میرسند .قیمت توافقی و تخفیف پای معا مله .
آگهی‌های بیشتر برای