فقط فقط غیرمالی کمک میکنم

۳ هفته پیش
تلفن
دسته‌بندی
خیریه و کمک رسانی
محلقم، بنیاد
جوان ۲۸ ساله هستم. کمک غیرمالی میکنم از طریق؛؛ واتساب ؛؛ تلگرام؛؛جوابگو هستم........