قناری ماده|پرنده|دزفول|دیوار
  • قناری ماده|پرنده|دزفول|دیوار
  • قناری ماده|پرنده|دزفول|دیوار
  • قناری ماده|پرنده|دزفول|دیوار

قناری ماده

۳ هفته پیش
تلفن
دسته‌بندی
پرنده
محلدزفول
نوع آگهی
فروشی
مایل به معاوضه
هستم
ماده قناری درشت وکشیده اماده جوجه گیری بافنج ماده نرگسی یا کبوتر دوکتی یا دم سفید تعویض میکنم قیمت : ۶۰ تومان بازدید دزفول
آگهی‌های بیشتر برای