مرغ مینا سخنگو ورام|پرنده|گرگان|دیوار
  • مرغ مینا سخنگو ورام|پرنده|گرگان|دیوار
  • مرغ مینا سخنگو ورام|پرنده|گرگان|دیوار
  • مرغ مینا سخنگو ورام|پرنده|گرگان|دیوار
  • مرغ مینا سخنگو ورام|پرنده|گرگان|دیوار
  • مرغ مینا سخنگو ورام|پرنده|گرگان|دیوار
  • مرغ مینا سخنگو ورام|پرنده|گرگان|دیوار
  • مرغ مینا سخنگو ورام|پرنده|گرگان|دیوار
  • مرغ مینا سخنگو ورام|پرنده|گرگان|دیوار
  • مرغ مینا سخنگو ورام|پرنده|گرگان|دیوار

مرغ مینا سخنگو ورام

۳ هفته پیش
تلفن
دسته‌بندی
پرنده
محلگرگان
نوع آگهی
فروشی
قیمت
۲۲۰٫۰۰۰ تومان
مرغ مینا دستی ورام دارم صحبت میکنه درحدچندکلمه ولی جوونه میشه بیشترازاینا باهاش کار کرد قصدفروشم فقط بخاطر نداشتن وقته وگرنه خداییش دل کندن ازش سخته...خیلی زود صمیمی میشه باادم تماس درخدمتم09038796958
آگهی‌های بیشتر برای