منشی وحسابدار

نردبان۶ روز پیش
تلفن
دسته‌بندی
اداری و مدیریت
محلتبریز
شرکت پخش مواد غذایی درنظرداردجهت تکمیل پرسنل خود از افراد ذیل دعوت به نماید؛ 1_ منشی (امور اداری) /خانم/حقوق ثابت2/200/000تومان+بیمه 2_کمک حسابدار/خانم/2/500/000تومان حقوق ثابت+بیمه 2_اپراتور فروش/خانم/2/200/00تومان حقوق ثابت+بیمه آدرس:چهار راه مارالان سی متر بسمت میدان سجادیه روبروی دفتر پیشخوان ثامن ساختمان آذر تلفن:35448166
آگهی‌های بیشتر برای