نصب ونصاب انتن ثابت وگردان درکل اهواز
۴ روز پیش در اهواز، پادادشهر | پیشه و مهارت
    توضیحات

    سلام نصب ونصاب انتن معمولی وگردان وغیر تعمیر انتن ودستگاه فروش سیم انتن گیرنده فول اچدی و فورکه درکل اهواز وبیرون از اهواز کیان پارس. کیان اباد. پاداد شهر.. کوروش. کوی نفت. شهرک نفت. ملی راه ـ زیتون. زیتون کارگری. گلستان. پردیس. شهرک دانشگاه. کیانشهر ـ وغیره درکل اهواز درخدمت شما هستم

    یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف آگهی، پاک خواهد شد.

    راهنمای خرید امن


    ثبت تخلف و مشکل آگهی