پرینتر رنگی|پرینتر_اسکنر_کپی_فکس|آبادان|دیوار
  • پرینتر رنگی|پرینتر_اسکنر_کپی_فکس|آبادان|دیوار
  • پرینتر رنگی|پرینتر_اسکنر_کپی_فکس|آبادان|دیوار
  • پرینتر رنگی|پرینتر_اسکنر_کپی_فکس|آبادان|دیوار
  • پرینتر رنگی|پرینتر_اسکنر_کپی_فکس|آبادان|دیوار
  • پرینتر رنگی|پرینتر_اسکنر_کپی_فکس|آبادان|دیوار

پرینتر رنگی

۳ هفته پیش
تلفن
دسته‌بندی
پرینتر/اسکنر/کپی/فکس
محلآبادان
نوع آگهی
فروشی
قیمت
۹۰۰٫۰۰۰ تومان
پرینتر رنگی کانن مخزن دار بنده چون ناشی گرانه این دستگاه رو خریده بودم نمی دونستم پرینتر رنگی برای منزل کاربرد چندانی نداره چون متوجه شدم که مدام باید باهاش پرینت بگیری تا جوهرش در قطعات خشک نشه. پرسیدم یه سرویس جزئی داره چون من سر در نمیارم میخوام یه فرد وارد به این دستگاه بخرش که خودشم بدش برا سرویس بخاطر همین قیمتشو کم دادم
آگهی‌های بیشتر برای