پیمانکاری و اجرای ساختمان
۲ روز پیش در شیراز، صاحب دیوان | پیشه و مهارت
    توضیحات

    هوالرزاق نقد و اقساط اجرای کلیه کارهای ساختمانی آجری وبتونی از پی تا نما کلید تحویل بامصالح و بدون مصالح مسکونی و باغی اجرای اسکلت آجری(بنایی)از پی تا شیب بندی با قیمت مناسب وبامصالح و دستمزدی اسکلت بامصالح ازکف تاسقف ۱۶۵۰ دستمزدی۴۰۰ اجرای استخر اجرای سقف و ستون و شنارژکف وقالب بندی و الموتوربندی وشیب بندی بازسازی و تغییرات ساختمان های قدیمی اکیپ مجرب و ابزارکار کامل بازدید از نمونه کارهای قبلی و مطلع شدن از رضایت کارفرماهای قبلی اجرا درسراسر شیراز و تیون و کفترک واطراف پرداخت درچند قسط و مطابق با شرایط شما یاعلی

    یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف آگهی، پاک خواهد شد.

    راهنمای خرید امن


    ثبت تخلف و مشکل آگهی