کارمندماهر جهت همکاری در جلدسازی
۱ هفته پیش در تهران، اتابک | استخدام و کاریابی (غیر رایگان)

  نوع همکاریتمام وقت
  نیاز به سابقهحداقل ۵ سال

  موقعیت شغلی


  شیوهٔ پرداخت

  ماهانه


  ساعات کاری

  شیفت صبح و عصر


  بیمه

  ندارد


  توضیحات

  جهت کاردر جلدسازی زونکن ماهر باحقوق خوب

  یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف آگهی، پاک خواهد شد.

  ثبت تخلف و مشکل آگهی