کاشت ناخن و اموزش در سالنی مجلل|آرایشگری و زیبایی|کرج، مارلیک|دیوار
  • کاشت ناخن و اموزش در سالنی مجلل|آرایشگری و زیبایی|کرج، مارلیک|دیوار
  • کاشت ناخن و اموزش در سالنی مجلل|آرایشگری و زیبایی|کرج، مارلیک|دیوار
  • کاشت ناخن و اموزش در سالنی مجلل|آرایشگری و زیبایی|کرج، مارلیک|دیوار
  • کاشت ناخن و اموزش در سالنی مجلل|آرایشگری و زیبایی|کرج، مارلیک|دیوار
  • کاشت ناخن و اموزش در سالنی مجلل|آرایشگری و زیبایی|کرج، مارلیک|دیوار

کاشت ناخن و اموزش در سالنی مجلل

نردبان۳ هفته پیش
تلفن
دسته‌بندی
آرایشگری و زیبایی
محلکرج، مارلیک
کد ملی صاحب آگهی
تأیید شده
کاشت کریستالی به همراه ژل رایگان 70,000 کاشت هلویی و وایت به همراه ژل رایگان 80000 کاشت گریم به همراه ژل رایگان 95,000 کاشت بیبی بومر به همراه ژل رایگان95,000 کاشت فرنچ دائم به همراه ژل رایگان 80,000 کاور 60,000 ترمیم 70,000 ژلیش20,000 کاشت با قالب70,000 دیزاین نگین 20,000 ((فقط یک بار امتحان کنید مطمئن باشید که مشتری دائم خواهید شد مشتری بیشتر در سود کمتر معامله دو سر سود بین من و شما )) اموزش حرفه ای و تخصصی ناخن 350،000تا زمانی که حرفه ای شوید درکنارتان هستیم موارد اموزشی ((مواد شناسی ،ابزار شناسی،سوهان کشی،کار با مواد،کاشت کریستالی یا نچرال ،کاشت فرنچ دائم،کاشت گریم،کاشت بیبی بومر،کاشت هلویی ،کاشت وایت، ترمیم, کاور،هواگیری،لمینت،میکس،امبره))